Project Description

United Sarona – מיתוג לפרויקט  בפריים לוקיישן בתל אביב, בשיתוף אמנים ישראלים מבטיחים. יצרנו שפה חדשה עבור Art Collection וכן חוברת בכריכה קשה אשר נתנה במה למבחר מעבודותיהם של האמנים.